Familjehemsvård i Dalarna

Är det så att ni vill veta mer om familjehemsvård i Dalarna? Kanske ni vill bli ett familjehem och på så vis hjälpa till med familjehemsvård i Dalarna. Eller är det så att ni har ett barn som har behov av att bo i ett familjehem. Curmitisgruppen bedriver konsulentstödd jour- och familjehemsvård och det via Curmitis Familjehem. Deras anställa har en lång erfarenhet inom familjehemsvård och ungdomsvård. De väljer sina familjehem med omsorg. Även hemmen har bra erfarenheter av att kunna hjälpa barn och ungdomar på ett bra sätt. Om ni vill bli ett familjehem så kan ni kontakta Curmitisgruppen. Ni får då först fylla i ett scanningsinstrument enligt BRAFAM, en metod framtagen av Socialstyrelsen. Sedan genomgår ni en utredning med bland annat hembesök och djupintervjuer samt utbildas.

Bli familjehem för vård i Dalarna

Om ni är intresserade av att hjälpa barn och ungdomar som hamnat snett i livet eller behöver ett familjehem, så kan ni ansöka om att bli ett familjehem. Det går bra att göra en intresseanmälan på Curmitis Familjehem. För att bli ett familjehem så krävs det en del saker. Bland annat får ni inte förekomma i polisens brottsregister. Ej heller hos Kronofogden. Ni måste även ha ett extra sovrum till det placerade barnet. Det krävs även att ni har en stabil inkomst. Ni måste även ha tid för att delta i möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter. Om ni vill veta mer om vad som krävs för att bli familjehem så kan ni besöka deras hemsida. Där finns all information samt även ett formulär för att anmäla intresse.